Woonerf Tombroek

Woonerf Tombroek is een woonerf bestaande uit zes stijlvolle woningen, gelegen op de hoek van de Kleine Ieperstraat en de Tombroekdreef.

Rioolkeuring

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met ‘privéwaterafvoer’ wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de...