Rioolkeuring
Rioolkeuring

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met ‘privéwaterafvoer’ wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd:

  • of het afvalwater (correct) aangesloten is op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft).
  • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.
  • in bepaalde gevallen: of het afvalwater (correct) aangesloten is op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie.

Op het zoneringsplan van de gemeente staat in welk gebied uw woning ligt en welke maatregelen u moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater.

Tijdens de rioolkeuring zelf gaan we tewerk met een rooktest, waarbij we de afgelegde weg van het vuilwater en regenwater gaan toetsen. Na de rioolkeuring krijgt u van ons een keuringsattest die u knt voorleggen aan uw rioolbeheer.

Vraag uw offerte aan!

"Verplicht" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 2

NaamVerplicht
AdresVerplicht