Veiligheid
Veiligheid

Er wordt in de veiligheidscoördinatie een onderscheid gemaakt tussen een veiligheidscoördinator voor het ontwerp en de veiligheidscoördinator voor de uitvoering. Eventueel kan één persoon deze twee functies uitvoeren.

De veiligheidscoördinator voor het ontwerp detecteert alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een veiligheids- en gezondheidsplan op met daarin de maatregelen die genomen moeten worden.

De veiligheidscoördinator voor de uitvoering zal nagaan of alle opgesomde maatregelen gerespecteerd worden en zal bij risicovolle werken controleren of alles op de meest veilige manier gebeurt.

Er dient een veiligheidscoördinator aangesteld te worden indien u beroep doet op twee of meer aannemers bij de bouw of verbouwing van een gebouw.

Vraag uw offerte aan!

"Verplicht" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 2

NaamVerplicht
AdresVerplicht