Plaatsbeschrijving
Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving bij aanvang of begin huurcontract

Als u een pand wilt verhuren, dient u in het bezit te zijn van een plaatsbeschrijving. Dit is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. De huurder en verhuurder moeten de plaatsbeschrijving verplicht samen opstellen en bij het huurcontract voegen. Dat gebeurt het best tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van het huurcontract.

 

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde der werken

Een plaatsbeschrijving voor aanvang van de bouwwerken wordt opgemaakt in opdracht van een architect, bouwheer, buur of aannemer. Deze plaatsbeschrijving is belangrijk en moet nauwkeurig worden opgemaakt.

Een plaatsbeschrijving moet nadat de werken zijn uitgevoerd kunnen aantonen dat eventuele schade aan de beschreven woning al dan niet het gevolg is van de werken die werden uitgevoerd.

Ter plaatse wordt nauwkeurig gekeken of er al dan niet bestaande schade is aan de woning. Dit kunnen bestaande barsten zijn, maar ook vochtschade, schimmel, inzakkingen, etc… . Alles wordt gefotografeerd en beschreven zodat alles zeer duidelijk wordt. Dit verslag wordt door ons opgestuurd naar de betrokken partijen.

De plaatsbeschrijving moet worden opgemaakt voor aanvang van de werken. Voor complexere zaken of bij complicaties met aannemers kan na elke fase van het bouwproces een bijkomende plaatsbeschrijving worden opgemaakt.

Nadat de werken zijn afgerond kan er nog een laatste plaatsbeschrijving worden opgemaakt van de naburige woningen. Dit wordt gedaan om achteraf niet aansprakelijk gesteld te worden voor geleden schade en om discussies te voorkomen.

Tot slot kan bij het afsluiten van een ABR-polis voor het bouwen van een nieuwbouw of voor afbraak van een oude woning,  de verzekeringsmaatschappij zijn klant verplichten om een plaatsbeschrijving op te maken.

Vraag uw offerte aan!

"Verplicht" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 2

NaamVerplicht
AdresVerplicht