EPB
EPB

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of een melding werd gedaan, moeten voldoen aan de energieprestatieregelgeving met als doel om het energieverbruik te beperken.

De EPB-eisen leggen de energieprestatie- en binnenklimaatnormen vast voor een woning. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’.

U, als bouwheer, is de aangifteplichte van het gebouw en is verantwoordelijk voor het aanstellen van een EPB-verslaggever.

Wij maken op basis van de plannen en eventuele vooropgestelde wensen een eerste EPB-advies op om aan de eisen van het jaar van bouwaanvraag te voldoen. 

Voor de start van de werken laat u een startverklaring opmaken door uw verslaggever. Deze startverklaring is niet bindend en er kunnen in de loop van de werkzaamheden nog zaken aangepast worden.

De EPB-verslaggever moet de EPB-aangifte van het gebouw of gebouwdeel definitief indienen bij de energieprestatiedatabank, ten laatste 6 maanden na de eerste van volgende twee data:

  • datum van de ingebruikname
  • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken

Daarnaast moet de EPB-aangifte in elk geval uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding definitief zijn ingediend.

Vraag uw offerte aan!

"Verplicht" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 2

NaamVerplicht
AdresVerplicht